0

Vesilintujen metsästys alkaa lauantaina

Vesilintujen metsästys alkaa lauantaina 20. elokuuta kello 12.  Suomen riistakeskus suosittelee metsästäjiä maltillisuuteen taantuvien vesilintulajien metsästyksessä.
Metsästystä tulee kohdentaa runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään, joiden kantojen kehitys on ollut suotuisaa. Metsästysaika päättyy vuoden lopussa.
Riistakeskus muistuttaa, että ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää ja muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee aina ottaa huomioon. Vesilinnustajan eettiset ohjeet on ladattavissa Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.

Rehevillä lintuvesillä viihtyvistä riistavesilinnuista Suomen pesimäkanta on vähentynyt jouhisorsalla, haapanalla, heinätavilla, punasotkalla, tukkasotkalla ja nokikanalla. Taantuman pääsyy on tutkimusten mukaan elinympäristöjen tilan heikkeneminen. Taantuneet lajit suosivat elinympäristöinään reheviä lintuvesiä, jotka kärsivät liiasta rehevöitymisestä, umpeenkasvusta, särkikalakantojen kasvusta ja pienpedoista. Erityisen mielellään lokkikolonioissa pesivät tukka- ja punasotka kärsivät myös naurulokkien vähenemisestä. Kortteikkoja suosiva haapana näyttäisi kärsivän järvikortteen vähenemisestä.

Elinympäristöjen hoito ja pienpetopyynnin tehostaminen on tärkeää vesilintukantojen hoitoa. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa perustettiin ja kunnostettiin 47 mallikosteikkoa eri puolille Suomea ja lisäsi avustettiin kymmenien uusien kohteiden suunnittelussa. Historian saatossa metsästäjät ovat rakentaneet ja kunnostaneet noin 2000 kosteikkoa vesilinnuille.

Viikon kysymys

Millä maksat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä