0

Hallinto-oikeus hylkäsi jätevesiosuuskuntavalitukset

Jääsken jätevesiosuuskunnan toiminta-alueesta jätetyt valitukset on hylätty Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.
Lappeenrannan kaupunginvaltuusto vahvisti Jääsken vesiosuuskunnan ja jätevesiosuuskunnan toiminta-alueet kesällä 2015. Tämä tiesi toiminta-alueen sisäpuolella sijaitseville kiinteistöille pääsääntöisesti velvoitetta liittyä osuuskunnan verkostoihin.
Kaksi kiinteistönomistajaa kääntyi asiassa hallinto-oikeuden puoleen. He pitivät jätevesiliittymän hintaa, noin 15 000 euroa, kohtuuttoman korkeana.
Hallinto-oikeus muistuttaa, ettei valituksenalaisella päätöksellä, jolla on hyväksytty osuuskunnan toiminta-alue, ratkaista lopullisesti yksittäisten kiinteistöjen liittämistä osuuskunnan viemäriin, sillä liittämisvelvollisuudesta on mahdollista hakea vapautusta. Hallinto-oikeudella ei kuitenkaan tässä yhteydessä ole toimivaltaa ottaa laajemmin kantaa liittämiskysymykseen.
Hallinto-oikeuden ratkaisuun voi vielä hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Viikon kysymys

Onko jätteiden lajittelu vaivalloista

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä