0

Höytiönsuon turvelupa vastatuulessa

Lappeenranta ei lämpene Vapon suunnitelmille avata Höytiönsuolle uusi turpeenottoalue. Kaupunginhallitus katsoo lausunnossaan Etelä-Suomen aluehallintavirastolle (AVI), ettei ympäristölupaa tuotantoalueelle tule myöntää. Tuotannon todetaan olevan ristiriidassa maakuntakaavan ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Höytiönsuo on maakuntakaavassa luontomatkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue ja sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Konnunsuo—Joutsenon kirkonkylän maisema-alueella.
Lausunnon mukaan alueella ja sen ympäristössä on niin merkittäviä luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisemallisia arvoja, että turvetuotannon ja suojelutarpeiden yhteensovittaminen on erittäin haasteellista.Vapo jätti kesällä uuden ympäristölupahakemuksen 93 hehtaarin turvetuotantoalueen perustamiseksi Höytiönsuolle.
Yhtiö on asialla toista kertaa. Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi toissa keväänä Vapon Höytiönsuon ympäristölupaa koskevat päätökset ja palautti asian AVIlle uudelleen käsiteltäväksi. Yhtiö peruutti tämän jälkeen itse hakemuksensa.

Viikon kysymys

Millä maksat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä