0

Pulpille nouseva pellettilämpölaitos on osa kaupungin vihreää strategiaa

Pulpille suunnitellaan uutta lämpölaitosta. Pellettiä käyttävä laitos puhkuisi lämpöä Lappeenrannan Asuntopalvelun kerrostaloihin eli kansankielellä Osuustien taloihin.
Nykyisellään ne lämpenevät pääasiassa maakaasulla, ja pellettilaitos korvaisi maakaasun lämmönlähteenä.
Vuotuinen energiantarve seitsemällä kerrostalolla on noin 2,4 gigawattituntia vuodessa.
— Tällä hetkellä puhutaan vielä suunnitelmasta, ja se on osa Lappeenrannan kaupungin vihreää strategiaa, jossa pohditaan, miten fossiilista energiaa voitaisiin korvata muilla lämmönlähteillä, sanoo Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Parviainen.
Toteutuessaan laitos olisi ensimmäinen Lappeenrannan Lämpövoiman pellettiä käyttävä laitos. Aloite tuli Lappeenrannan Asuntopalvelulta, joka tällä hetkellä lämmittää taloja omana työnään. Yhtiö luopui jo aiemmin varalla olevasta öljystä lämmönlähteenä, ja huoltovarmuuden takia varalämmönlähde kaipasi päivitystä.
— Tämänhetkinen laitos on sen verran iso, että se vaatii käyttäjän, ja meillä asuntoyhtiönä ei ole osaamista lämpölaitoksen päivittämiseen. Jatkossa Lämpövoima hoitaa laitoksen, ja me otamme energiaa vastaan, sanoo Asuntopalvelun toimitusjohtaja Martti Mäkelä.
Lämpövoima esitti pellettivaihtoehtoa. Mäkelän mukaan siihen oli helppo suostua. Lopullista päätöstä investoinnista ei ole vielä tehty, käynnissä on parhaillaan hankkeen kannattavuustarkastelu. Samaten Lämpövoima käy neuvotteluja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n kanssa.
— Neuvottelemme siitä, miten Lämpövoima ottaisi laitoksen ja taloille johtavan lämpöverkoston haltuunsa, Parviainen sanoo.
Vuokrissa lämmönlähteen vaihto ei Mäkelän mukaan tule näkymään.
— Olemme linjanneet, että vuokrat pysyvät entisellään.

Laitosta sovitellaan nykyisen lämpölaitoksen viereen.
Itse laitos sijoittuisi konttiin, ja näkyvimmät osat ulospäin ovat varastosiilot ja piippu. Siilojen korkeudeksi on kaavailtu noin yhdeksää metriä, ja piipun korkeudeksi 12 metriä.
Talviaikaan pellettiä kuljetettaisiin siiloihin kuusi kuorma-autollista kuukaudessa, ja kesällä yksi autollinen kuukaudessa.
Pellettiin siirtymisen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä vuositasolla noin 500—600 tonnia.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta hyväksyi viimeviikkoisessa kokouksessaan poikkeamisluvan, joka mahdollistaa Lappeenrannan Lämpövoima Oy:lle luvan pellettilämpölaitoksen rakentamiseen.
Laitoksen rakentaminen vaatii vielä oman rakennuslupaprosessin.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

Viikon kysymys

Luetko kesällä enemmän kuin talvisaikaan?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä