0

Lappeenranta vetää ympäristönsuojelussa lakia tiukempaa linjaa: ranta-alueen raja on jäämässä 200 metriin

Lappeenrannan ympäristönsuojelumääräykset määrittelevät vastakin ranta-alueeksi jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön rajoittuvan alueen, joka ulottuu vähintään 200 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Näin ainakin mikäli kaupunginvaltuusto kallistuu asiassa lupalautakunnan ja kaupunginhallituksen kanssa samalle kannalle.
Lautakunnan jäsenistä Korvenkylässä maata viljelevä Antti Arminen (kesk.) esitti, että raja tiputetaan sataan metriin. Vastaesitys raukesi kannatuksen puutteeseen.
Luonnosvaiheessa ympäristönsuojelumääräyksistä lausuntonsa antaneet MTK-Kaakkois-Suomi ja MTK-Lappee kritisoivat määräyksiä lainsäädäntöä tiukemmasta ranta-alueiden määritelmästä.

Käytännössä määritelmällä on merkitystä, kun niin sanottua hajajätevesilainsäädäntöä sovelletaan.
Jätevesiasetukseen vuonna 2017 tehdyillä huojennuksilla kuivan maan kiinteistöt vapautettiin aikarajaan sidotuista vaatimuksista. Niissä jätevesijärjestelmät on kunnostettava remontin yhteydessä, jos ne eivät vielä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.
Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen on sitä vastoin täytettävä jäteveden puhdistusvaatimukset ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä.
Uudistettujen ympäristönsuojelumääräysten on tarkoitus astua voimaan helmikuun alussa.

TIINA MANSIKKA

Viikon kysymys

Onko jätteiden lajittelu vaivalloista

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä