0

Mielipidekirjoitus: Hoivan puutteet on korjattava

Tiedot Esperi Caren ja Attendon huonosta vanhushoivasta ovat herättäneet tyrmistystä. Laiminlyönnit ovat olleet vakavia, ja niihin on puututtava. Tuomittavaa on lisäksi se, että isojen hoivapalvelutuottajien enemmistöomistus on ulkomailla sijoitusyhtiöillä, ja ne voivat kikkailla voittonsa ulkomaille Suomen verottajan ulottumattomiin.

Jos hoivasta tai hoidosta löytyy moitittavaa, on se tuotava julki. Hoitajan ei pidä pelätä työpaikkansa menettämisen puolesta eikä hoivattavan hoitonsa puolesta epäkohtiin puuttuessaan.
Valvonta on saatava kuntoon. Kun hoivan tasosta on tehty valitus, siihen pitää puuttua. Yritysten ja muiden palveluntuottajien omavalvonta ei riitä, vaan palveluntilaajien eli kuntien ja maakuntien sekä tarvittaessa Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on puututtava puutteisiin.

Rikkomukset on tuotava julki, ja niistä on tarvittaessa annettava sanktiot. Hoivan tasolle pitää olla selkeät rajat. Hoitajien sijaisjärjestelyjen on oltava kunnossa, kun tapahtuu sairastumisia tai muita yllättäviä poissaoloja. Sijaistukset pitää järjestää niin, että vanhukset, vammaiset ja muut hoivatarpeessa olevat saavat riittävän hoivan.

Hoivantarjoajat on siirrettävä julkisuuslain piiriin. Kansalaisilla on oikeus tietää, miten sote- ja hoivapalveluita tuotetaan verorahoilla. Suomeen tarvitaan erillinen lainsäädäntö, joka velvoittaa julkisia palveluja tuottavia yrityksiä yhteiskuntavastuuseen.
Näin voidaan puuttua siihen, kuinka paljon verovaroin tuotetuilla palveluilla tehdään voittoa, kuinka tuottoa tulisi palauttaa julkisten palveluiden kehittämiseen tai millaista tietoa markkinoilla toimivien yritysten pitää palvelun järjestäjälle antaa.

Mikäli nyt laissa olevat suositukset eivät riitä korjaamaan hoivan puutteita, hoitajamitoituksen minimimäärä on kirjattava lakiin.
Palvelut on hoidettava siten, että julkinen puoli pääasiassa tuottaa jatkossa maakunnan sote- ja hoivapalvelut, yksityinen puoli tukee julkista puolta.
Laadukasta hoivaa löytyy sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Epäkohdat ovat niin räikeitä, että muutoksia on pakko tehdä. Hoivan puutteet on korjattava, ja yritysten veronkierto sekä kermankuorinta pitää estää.

ARI TORNIAINEN

Kirjoittaja on lappeenrantalainen kansanedustaja (kesk.).

Viikon kysymys

Tarvitaanko Joutsenoon tekojää?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä