0

Arkeologisia kohteita selvitetään

Museovirasto on aloittanut kolmivuotisen hankkeen, jossa inventoidaan ja tarkastellaan valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita. Hankkeessa arvioidaan ja valitaan arkeologista kohteista valikoima, joka antaa ajallisesti ja alueellisesti edustavan kokonaiskuvan muinaisuudestamme yli 10 000 vuoden ajalta.
Kohteiden on tarkoitus muodostaa mahdollisimman monipuolinen kertomus täällä eläneistä ihmisistä ja yhteisöistä sekä heidän kulttuureistaan.
Joutsenostakin löytyy runsaasti muinaismuistorekisterissä olevia kohteita, kuten esimerkiksi Saarenojan—Muilamäen kivikautiset asuinpaikat.
Kohteen sisällyttäminen inventointiin ei muuta sen rauhoitusta, koska kaikki muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain automaattisesti rauhoittamia.
Inventointi perustuu pääasiassa Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä olevaan tietoon. Lisäksi tehdään maastotarkastuksia kohteissa, joiden tiedot ovat vanhentuneet tai epätarkat. Maastotarkastuksia tehdään kesällä 2019.

Viikon kysymys

Oletko saanut taksin aina sitä tarvitessasi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä