0

Eksoten kotihoito voisi palkata heti kymmenen hoitajaa, mutta henkilöstöä ei ole saatavilla

Viime vuodesta alkaen Eksote on korjannut kotihoidossa havaittuja epäkohtia, ja työ jatkuu edelleen.
Koska työntekijät ovat kuormittuneet, henkilöstömäärää ja virtuaalikäyntejä on lisätty ja aamukäyntejä ajoitettu entistä paremmin.

Henkilökunta kokee, että työt jakautuvat tiimeissä epätasaisesti. Erityisen raskashoitoiset asiakkaat tulisi sen vuoksi jakaa useammalle hoitajalle. Viikonloppuisin työn tuntuu kiireisemmältä, koska henkilökuntaa on vähemmän. 

Myös työturvallisuuden parantamista on toivottu hoitajahälytysjärjestelmän avulla.

Tälle syksylle ajoittuu useita kehittämistoimia: työhyvinvointikysely uusitaan, kotihoidon lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen on aloittanut elokuun puolivälissä 26 opiskelijaa, kotihoidon oma toiminnan kehittämisen työryhmä alkaa syksyllä.

 

Henkilöstön riittävyyttä tarkastellaan muutaman kuukauden välein.

 

Asiakkaitten mielestä palvelut annetaan oikeaan aikaan ja henkilökunta on osaavaa. Tämä kävi ilmi kyselyssä.

Kaikkia vakinaisia tehtäviä tai pitkäaikaisia sijaisuuksia Eksote ei ole aina saanut täytettyä nopeasti, ja lyhytaikaisistakin sijaisista on ajoittain pulaa. Noin kymmenen henkilöä palkattaisiin heti, jos henkilöstöä olisi saatavilla.

Henkilöstön riittävyyttä tarkastellaan muutaman kuukauden välein. Perusmiehityksen vajetta on täytetty määräaikaisesti resurssipoolin henkilöstöllä.

Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden määrä ei ole viime vuosina noussut, mutta käyntimäärät ja hoidon tarve ovat lisääntyneet.

Lähi- ja sairaanhoitajan perusosaaminen kaipaa vahvistusta koulutuksen avulla. Tavoitteena on saada kotihoitoon kymmenisen lääkkeenmääräämishoitajaa.
Eksoten hallitus käsitteli keskiviikkona selvityksiä kotihoidon ongelmien ratkaisemiseksi.

SARI PULLINEN

Viikon kysymys

Tarvitaanko Joutsenoon tekojää?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä