0

Lukijan kynä: Kotiseutuyhdistys ottaa kantaa oman seurakunnan puolesta

Joutsenon kotiseutuyhdistys vastustaa yhden seurakunnan mallia ja pitää tärkeänä oman Joutsenon seurakunnan itsenäistä asemaa.
 
Joutsenon seurakunnassa on vuosisataiset perinteet ja toimintatavat, joita on kehitetty asukkaiden, seurakunnan eri työntekijöiden ja työmuotojen kanssa. Henkilökunnan tuttuus ja pysyvyys ovat luoneet  ja läheisen suhteen seurakuntalaisiin.
 
Yhden seurakunnan mallissa oman seurakunnan luottamushenkilöiden määrä vähenisi entisestä ja joutsenolaisten mielipide kuuluisi heikommin päätöksenteossa. Tämä johtaisi siihen, että tutut toimintatavat häviäisivät ja seurakuntalaiset vieraantuisivat jokapäiväisestä toiminnasta, joka on Joutsenossa ollut aktiivisinta koko seurakuntayhtymässä.
 
Keskittäminen ei palvele seurakuntalaisten etuja eikä tarpeita, vaan etäännyttää ja vähentää paikallista aktiivisuutta. Seurakunnan eri toimintamuodoissa on erittäin tärkeää työntekijöiden ja seurakuntalaisten välitön yhteistyö, tuttuus ja oman alueen omaleimainen toimintamalli.
 
Toiminta on Joutsenossa ollut aktiivisinta koko seurakuntayhtymässä.
 
Seurakuntien tai kuntien keskittämisessä ei ole saatu hyötyjä ja säästöjä, joilla yhdistymisiä on perusteltu. Selvityksissä on todettu jopa toiminnan heikentyneen ja taloudellisten tulosten olleen negatiivisia.
 
Kotiseutuyhdistys kannustaa seurakuntayhtymän kehittämistä, mistä on jo tullut hyviä toimintamalleja. Jos palveluja keskitetään, matkat palvelupisteisiin tulevat kohtuuttoman pitkiksi.Toimintaan osallistuminen vaikeutuu välimatkojen kasvaessa ja vapaaehtoistoiminta hiipuu.
 
Seurakunnan toiminnan etääntyminen ja omaleimaisuuden puuttuminen johtaa lisääntyvään kirkosta eroamiseen, koska työntekijät vaihtuvat jatkuvasti ja seurakuntalaisten ja työntekijöiden välille ei muodostu yhteisöllisyyden tunnetta.
 
Kirkkopalvelujen selvityksen loppuraportissa on enemmän negatiivisia vaikutuksia oman seurakunnan lakkauttamistilanteessa kuin itsenäisenä pysymisessä.
 
Joutsenon kotiseutuyhdistyksen puolesta
 
Satu Putkisalo
 
Kirjoittaja on kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja.
 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viikon kysymys

Oletko multasormi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä