Pohjavesialueelle rakennetut energiakaivot jäivät luvatta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on hylännyt joutsenolaisen Avo-Putki Oy:n hakemuksen jo rakennettujen energiakaivojen pysyttämiseksi Joutsenonkankaan pohjavesialueella. Yritys rakensi Valimontiellä sijaitsevalle kiinteistölleen

Aihekuva.

Tiina Mansikka

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on hylännyt joutsenolaisen Avo-Putki Oy:n hakemuksen jo rakennettujen energiakaivojen pysyttämiseksi Joutsenonkankaan pohjavesialueella.

Yritys rakensi Valimontiellä sijaitsevalle kiinteistölleen kuusi maalämpökaivoa 2015, kun sen kaupungilta hakeman toimenpideluvan käsittely oli vielä kesken. Rakennusvalvonta kehotti yritystä hakemaan kaivoille vesilain mukaista lupaa viime syksynä.

AVI perustelee hylkäävää päätöstään vallitsevalla ratkaisukäytännöllä, jonka mukaan lupia ei ole myönnetty pohjavesialueella sijaitseville energiakaivoille. Tästä on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös vuodelta 2018.

Avo-Putken hakemuksesta lausuntonsa jättänyt kaupunki vaati energiakaivojen purkamista. Vaatimusta ei voitu käsitellä lupahakemuksen yhteydessä. Paikallinen valvontaviranomainen voi kuitenkin tarvittaessa laittaa AVIssa vireille hallintopakkoasian, jos maalämpöjärjestelmän purkaminen ei muutoin etene.

AVI ohjeistaa kaupunkia konsultoimaan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY) ennen keruuputkien poistattamista ja kaivojen täyttämistä, jotta järjestelmän purkaminen ei aiheuta enempää riskiä pohjavedelle.

AVIn päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 14. elokuuta mennessä.

Joutseno-lehti ei tavoittanut Avo-Putken edustajaa kommentoimaan päätöstä.

TIINA MANSIKKA

Kommentoi