0

Eksote patistaa nuorisoa käyttämään maskeja, nykyrajoitukset jatkunevat helmikuun loppuun

Etelä-Karjalassa on tammikuun loppuun saakka voimassa Aluehallintoviraston (AVI) asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus.

Se koskee kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia, suosituksena myös harrastustoimintaa. Eksoten alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut voimaan 10 hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen Etelä-Karjalan siirryttyä kiihtymisvaiheeseen.

Alustavien tietojen mukaan AVI tulee jatkamaan vastaavaa rajoitusta helmikuun loppuun saakka.

Eteläkarjalaisissa kouluissa maskit ovat hyvin käytössä. Kouluissa on ymmärretty, että yli 12-vuotiaiden maskin käyttö mahdollistaa lähiopetuksen perusopetuksessa. 

Joukkoliikenteessä maskien käyttöön tulee Eksoten mukaan jatkossakin kiinnittää huomiota, eikä tilanteesta ole varaa lepsua.

Joukkoliikenteessä maskia toivotaan kaikille yli 12-vuotiaille. Koulukyydeissä maskisuositus on voimassa kaikilla. Maskien käytöstä ei ole haittaa myöskään tätä nuoremmille.

– Nuoret viihtyvät isoissa joukoissa, joissa turvavälit eivät toteudu, eikä maskeja muisteta käyttää, tai niiden käyttöön ei ehkä nähdä syytä, Tuula Karhula Eksotelta sanoo.

Toisen asteen etäopetusta suositellaan jatkettavan helmikuun loppuun. Toisen asteen lähiopetusta pohditaan viikoittain, kun lukioissakin abiturientit poistuvat lukulomalle.

 

Seuraavat tilannekuvatyöryhmän suositukset ovat voimassa 28. helmikuuta saakka viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille:

 

Yksityistilaisuudet:
Yksityistilaisuuksissa on voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus.

 

Opetuksen järjestäminen:
Toisen asteen opetuksessa suositellaan etäopetusta, opetuksen järjestäjän välttämättömäksi katsomaa lähiopetusta lukuun ottamatta. Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat kuten ennenkin. Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

 

Julkiset tilat:

Kirjastojen tapahtumat perutaan ja oleskelutilat, kuten lehtisalit suositellaan suljettavaksi. Kirjojen lainaus- ja palautustoiminta jatkuu. Asioida saa välttämättömän ajan, ja pyydetään suosimaan ennakkovarauksia. Asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Museoiden ja nuorisotilojen asiakasmäärä rajataan 20 henkilöön. Nuorisotoimintaa suositellaan osittain siirrettäväksi verkkoon, mutta nuorisotilat voivat olla kuntien harkinnan mukaan auki 20 hengen rajoitus huomioon ottaen.

 

Ryhmäharrastustoiminta:

Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa suositellaan keskeytettäväksi joukkue- ja kontaktilajeissa.Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voi jatkaa erityistä harkintaa käyttäen, 20 hengen rajaus huomioiden sekä sisä- että ulkoharrastustoiminnassa. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Ammattilais- ja kilpaurheilijoiden harjoittelu pyritään turvaamaan siten, että harjoittelua voi jatkaa, mikäli se on turvallista ja kokoontumisrajoituksia sekä kokoontumisia koskevaa ohjetta pystyy noudattamaan. Urheilijoita saa olla kerralla koolla 20 henkilöä.

 

Ottelu- ja pelitoiminta

Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty aluehallintoviraston määräyksen nojalla.

Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys ja 20 henkilön rajoitus. Katsojien ollessa erillään pelaajista ja huoltohenkilökunnasta (esim. erillisessä katsomossa), katsojia koskee oma 20 henkilön rajoitus ja pelaajia mukaan lukien toimitsijat sekä huoltohenkilöstö koskee oma 20 henkilön rajoitus.

 

Matkustaminen:

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää. Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Liikkumista tulee välttää erityisesti alueille, joissa koronavirustilanne on Etelä-Karjalaa vaikeampi. Matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee välttää. Samoin esimerkiksi turnausmatkoja maakuntien välillä ei suositella.

 

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä, jos se on tilapäisestikin mahdollista. Jos ei ole, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

 

Maskisuositus

Voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat. Muutoin voimassa on kiihtymisvaiheen maskisuositus THL:n ohjeiden mukaisesti yli 12-vuotiaille:

•    Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

•    Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

•    Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa

•   Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.

•    Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (Kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot sekä muut vastaavat sisätilat / Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Uimahallit, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat / Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat / Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat / Museot ja galleriat / Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja / Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat)

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 1,5 metrin päässä muista ihmisistä.

 

Tapahtumat:

Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Kiihtymisvaiheessa voi järjestää alle 20 hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Viikon kysymys

Pidätkö ravintoloiden sulkemista tarpeellisena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä