Lukijan kynä | Varmistetaan maaseudun tarinan jatkuminen

Maaseutuparlamentti, joka järjestettiin syyskuun lopussa Kurikassa, piti sisällään tärkeää keskustelua maaseudustamme. Sen laatima maaseutupoliittinen julkilausuma nostaa vahvasti esiin nuorten näkökulmaa tulevaisuuden maaseudusta.

Maaseudun trendikkyyttä ja vetovoimaa halutaan vahvistaa. Halutaan korostaa maaseudun tarjoamia edellytyksiä hyvälle elämälle.

Maaseutukuva muodostuu meidän kaikkien kokemuksista, mielikuvista ja tarinoista, joita jaamme. Se on monelle meistä rakas koti, tärkeä työpaikka, rauhoittumispaikka ja elämyksellinen matkailukohde.

Ihmisten lisääntynyt monipaikkaisuus ja kiinnostus maaseutualueita kohtaan luovat uudenlaisia elinvoimamahdollisuuksia.

Maaseudun ja kaupungin vastakkainsasettelusta on syytä päästä eroon. Vastakkainasettelu luo alueiden välille jyrkät reunat, aivan kuin toisen olemassaolo olisi toistaan parempi.

Tarvitaan yhteistyötä ja sen hyväksymistä, että alueet elävät symbioosissa ja molemmat tarvitsevat toisiaan. Maaseudun viimeinenkin lähikoulu lakkautetaan vuonna 2032, mikäli tämä lakkauttamistahti Suomessa jatkuu (hs.fi 29.9.2021).

Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelusta on syytä päästä eroon.

Miten lähikoulun lakkauttaminen tai palveluiden keskittäminen vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja maaseudun väkimäärään?

Maaseutupolitiikan neuvosto, saaristoasiain neuvottelukunta ja lapsiasiavaltuutetun toimisto käynnistävät vuonna 2022 arviointitutkimuksen siitä, millainen yhteys lähikoulujen lakkauttamisella on lasten hyvinvointiin, opetuksen laatuun ja yhdenvertaisuuteen (hs.fi 29.9.2021).

Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon laajat maaseutuvaikutukset ennen kuin ratkaisevia päätöksiä tehdään.

Luen itseni vielä nuoreksi henkilöksi, joka on asunut lapsuutensa maaseudulla, paluumuuttanut maaseudulle ja joka haluaa kasvattaa omat lapsensa maaseutumaisemissa.

Toivon, että tulevatkin sukupolvet haluavat pitää maaseudulla asumisen ja sujuvan arjen mahdollisuutena.

Maaseutu on mahdollistaja, ja sen arvo on korvaamaton.

Mitä maaseutu siulle merkitsee?

Kirjoittaja on Suomen Kylät ry:n nuorten tulevaisuusjaoston puheenjohtaja ja Joutsenon alueraadin puheenjohtaja.