Vaalikynä: Koko kaupunki on pidettävä asuttuna

Markku Papinniemi

Kaupungin ydintehtäviin kuuluu maankäytön suunnittelu. Kunnalla on kaavoitusmonopoli, jonka toteuttamisessa tulee käyttää tuota kuuluisaa maalaisjärkeä.

Hyvillä valinnoilla ja suunnittelulla voidaan edistää elinkeinoja, parantaa kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja vaikuttaa kaupungin vetovoimaan.

Kunnan intressit ja yksityisten maanomistus tulee huomioida tasapuolisesti. Sekä päättäjien että viranhaltijoiden tulee käyttää kaavoitusmonopolia järkevästi ja laillisesti.

Keskusta on pidettävä vireänä. Keskusta ilman yrittäjiä, ihmisiä ja liikennettä ei ole vireän kaupungin merkki. Kaavoituksen on oltava pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja ennustettavaa.

Ihmisten elinajan suurimpia päätöksiä on oman talon rakentaminen paikkaan, joka parhaiten vastaa kunkin omia odotuksia. Valinnassa jotkut ihmiset haluavat omaa rauhaa, jotkut vaikkapa yhteisöllisyyttä lähinaapurien kanssa, ja monet painottavat palvelujen saatavuutta joko lähellä tai hyvien yhteyksien päässä.

Ennustettavuus kaavoituksen ja palveluverkon tulevista ratkaisuista on avainasemassa. Virheisiin ei ole varaa. Koko Lappeenranta on pidettävä asuttuna. Haja-asutusalueella asuminen ei saa merkitä eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa ja tavoitettavuudessa.

Maakuntakaavan teossa on maanomistajille annettava mahdollisuus vaikuttaa kaavan sisältöön omistamiensa maiden osalta.

Lisämaan hankinnalla voidaan parantaa halutunlaisen kaavarakenteen toteutumista. Kunta voi tehdä vapaaehtoisia kauppoja, käyttää etuosto-oikeutta, tehdä maankäyttösopimuksia ja pakkolunastaa maata.

Vapaaehtoisessa kaupankäynnissä on tärkeää, että osapuolet ovat tasavertaisessa asemassa ja että kauppaa käydään avoimesti sekä rehellisesti neuvotellen ja molempien osapuolten sopimusvapautta kunnioittaen.

Pakkolunastus on aina viimeinen keino. Maa-alueiden hintaneuvottelussa tulee maanomistajien intressit huomioida potentiaalisen arvonlisäyksen osalta.

MARKKU PAPINNIEMI

Kirjoittaja on joutsenolainen kuntavaaliehdokas (PS).

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka