Vipeleensuon pitkospuille ja Ravikankaan kodalle heltisi rahaa valtiolta

Ympäristöministeriö on myöntänyt kaupungille lähivirkistysalueiden kehittämiseen valtionavustusta 101 600 euroa tälle vuodelle. Kaupunki on varannut tarkoitukseen 70 000 euroa.

Avustusta haettiin noin kymmenelle luontokohteelle ja myönnettiin yhdeksälle. Joutsenoon saadaan tällä rahoituksella uusi luontomatkailukohde Rauhan Vipeleensuolle ja kota Ravikankaan ulkoilureitin varteen.

Rauhan-kohde on nykyisellään ojitettua rämettä. Aiemmin kaupungin metsätalouspäällikkö Janne-Perttu Rantonen on arvellut, että sinne saataisiin syksyksi rakennettua pitkospuut.

Ajatus kodasta on noussut Joutsenon päiväkodin esiopetusryhmien tarpeesta. Kotaa voivat käyttää muutkin.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka