Talviteiden polanteet ja myöhäinen aurausaika kiusasivat maanteiden kulkijoita kyselyn perusteella

Talvikeleillä maantiet olivat kyselyvastaajien mielestä paremmassa kunnossa kuin kesäisin. Merja Turunen

MTK-Kaakkois-Suomi kysyi jäseniltään mielipiteitä valtion alemman asteisen tieverkon talvikunnossapidosta. Laatuun ei oltu tyytyväisiä Etelä-Karjalassa.

Talvella tiet ovat vastaajien mielestä paremmassa kunnossa kuin kesällä, koska pakkanen ja routa pitävät ne tasaisina.

37 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että teiden kunto oli huono tai erittäin huono. Yli puolet piti kuntoa tyydyttävänä ja vajaa viidennes vähintään hyvänä.

Suurimmat ongelmat olivat aurausajankohta ja polanteiden poisto. Vastaajien mielestä kunnossapitotyö aloitettiin liian myöhään ja laadunvalvonta oli puutteellista.

Osa teistä sai hyvän tai kiitettävänkin arvosanan.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka