Mikä Rauhassa tai muualla Joutsenossa kasvava puu on sinulle tavalla tai toisella tärkeä? Kaupunki toivoo asukkailta vastauksia kaupunkipuukyselyyn, joka luo pohjaa uudelle työkalulle

Kahteen kertaan siirretyllä olympiatammella on värikäs historia. Berliinissä 1936 kultaa nyrkkeilleen Stén Suvion saama tammi on yksi Joutsenon paikallishistoriallisesti merkityksellisistä puista. Mika Strandén

Tiina Mansikka

Missä kasvaa maisemallisesti, kaupunkikuvallisesti, paikallishistoriallisesti tai muuten tärkeitä ja merkityksellisiä puita?

Kaupunki kerää aiheesta Joutsenossa, Rauhassa ja muualla Lappeenrannassa asuvien näkemyksiä verkkokyselyllä.

Heinäkuun ajan avoinna olevassa asukaskyselyssä selvitetään myös kaupunkilaisten mielipiteitä siitä, mihin puita pitäisi istuttaa lisää.

– Kyselyn kautta voi myös lähettää meille kuvia itselleen merkityksellisimmistä kaupunkipuista, kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen vinkkaa kaupungin tiedotteessa.

Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään kaupunkipuulinjauksessa, jota kaupunki laatii parhaillaan.

Tarkastelualueena linjauksessa ovat kaikki rakennetut ympäristöt Lappeenrannassa, Joutsenossa, Rauhassa, Nuijamaalla ja Ylämaalla.

Kaupunkipuulinjauksen tavoitteena on lisätä yleisesti puutietoutta, kertoa puiden tuottamista hyödyistä ja syistä, miksi kaupunkiympäristön puita tulee suojella, sekä varmistaa niiden mahdollisimman pitkä elinkaari.

Työn yhteydessä laaditaan ohjekortit, joissa määritellään tarkemmin, kuinka kaupunkipuita huomioidaan suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja lupakäsittelyn näkökulmista.

– Kaupunkipuulinjaus toimii uutena työvälineenä kaupunkimme monelle eri toimijalle sekä myös hyvänä tietopakettina rakentajille ja asukkaille, Ratilainen sanoo.

Kaupunkipuulinjauksen on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä.

Asukaskysely löytyy osoitteesta https://new.maptionnaire.com/q/6jkd3j9ns7ja .

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka