Peab sai luvan laajentaa louhosta Katralammen lähellä

Tiina Mansikka

Peab Industri Oy on saanut Lappeenrannan lupalautakunnalta kymmenen vuoden yhtenäisluvan Reiko-Katran louhimolle ja murskaamolle.

Louhosalue sijaitsee Roisontieltä erkanevan metsätien varressa muutama sata metriä Katralammelta luoteeseen.

Osa yhtenäisluvan kattamasta alueesta on avointa maa-ainesten ottamisaluetta, johon Peabilla on 2010 myönnetty lupa.

Kalliokiviaineksen ottoa on tarkoitus jatkaa pohjoiseen kiinteistölle, joka kasvaa talousmetsää.

Ottamisalue sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Lähin asuinkiinteistö on alle puolen kilometrin päässä laajenevalta louhokselta. Ukonhautojen Natura 2000 -suojelualueelle on matkaa yli kaksi kilometriä.

Yhtenäisluvalla tarkoitetaan maa-ainesluvan ja ympäristöluvan myöntämistä samalla kertaa.

Lupapäätös ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 11.8. mennessä.

Peabilla on kuitenkin lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 12 000 euron vakuutta vastaan.

Kommentoi