Tiurun entiseen ylilääkärin saunarantaan voi rakentaa aitan – rakennus suojaa saunojia ulkoilureitillä kulkevien katseilta

Tiina Mansikka

Yksityishenkilö on saanut kaupunkikehityslautakunnalta luvan poiketa asemakaavasta rakentaakseen Tiuruniemen Lääkärintielle aitan.

Kyse on entisestä Allergia- ja astmaliiton kiinteistöstä, joka jaettiin kahteen osaan ja myytiin yksityisille. Poikkeamisluvan kohteena olevalle kiinteistölle jäi entisen ylilääkärin talon rantasauna.

Rannassa on vielä jäljellä asemakaavan mukaista rakennusoikeutta mutta ei sopivaa rakennusalaa.

Aittaa on suunniteltu paikkaan, jossa rannan hienoimmat maisemapuut voitaisiin säilyttää, eikä rakennusta tarvitsisi upottaa jyrkkään rinteeseen.

Aitta lisäisi myös saunojien yksityisyyttä, sillä saunan takana kulkee ulkoilureitti.

25-neliöisestä aitasta on suunniteltu tyyliltään saunan kaltaista. Sen tieltä kaadettavat puut on korvattava toisaalle rantavyöhykkeelle istutettavilla puilla.

Poikkeamislupa ei ole vielä lainvoimainen. Aitan rakentaminen edellyttää myös rakennuslupaa.

Kommentoi