Joutsenon valtakunnallisesti arvokkaaksi rankatun viljelymaiseman rajaus muuttui

Konnunsuo on osa valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi rankattua Joutsenon viljelymaisemaa, jossa silmän lisäksi lepäävät muuttolinnut. Kai Skyttä

Tiina Mansikka

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on päivitetty. Vuonna 2010 alkanut urakka huipentui viime viikolla, kun valtioneuvosto vahvisti inventoinnin tuloksen (VAMA 2021) maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi.

Joutsenon viljelymaisema on edelleen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Sen aluerajaus kuitenkin muuttui hieman tammikuusta 1995, jolloin edellinen inventointi vahvistettiin. Isoin muutos on Kukkuroinmäen rajaaminen alueen ulkopuolelle.

Joutsenon viljelymaisema on miltei 125 neliökilometriä laaja alue, joka ulottuu pohjoisessa Kuutostiehen, idässä Suokumaanjärveen, etelässä Nuijamaalle ja lännessä Kivisaareen. Pinta-alasta miltei 44 prosenttia on maatalousaluetta.

Suomessa on nyt 186 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Aluerajauksiin voi tutustua Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) karttapalvelussa (https://syke.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=0b4ebad1b3a440d89bed0218bca3ea7b).

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka