Vaihemaakuntakaava mahdollistaa lainvoiman saadessaan jätevedenpuhdistamon rakentamisen Joutsenon Kukkuroinmäkeen tai Hanhijärven Hyväristönmäkeen

Kukkuroinmäessä käsitellään eri tavoin eteläkarjalaisten jätteitä. Vaihemaakuntakaava mahdollistaa myös jätevedenpuhdistamon sijoittamisen alueelle. Kai Skyttä

Tiina Mansikka

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Lappeenrannan uutta jätevedenpuhdistamoa käsittelevän vaihemaakuntakaavan. Siinä puhdistamolle on osoitettu kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa: Kukkuroinmäki Joutsenossa ja Hyväristönmäki Hanhijärvellä.

Vaihemaakuntakaavassa ei osoiteta siirtoviemäreitä eikä puhdistetun jäteveden purkupaikkoja, vaan ne ratkaistaan yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella ja suunnittelulla. Asemakaavoituksen lisäksi puhdistamohanke vaatii rakennus- ja ympäristöluvan.

Vaihemaakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka