Tilausehdot

ESV-Paikallismedioiden tilausehdot

 

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin myytäviin tilauksiin, joissa asiakas ostaa ESV-Paikallismediat Oy:n (y-tunnus 2492479-3, PL 6, 50101 Mikkeli, jäljempänä ESV-Paikallismediat) sisältötuotteita. Sisältöjä voi tilata paperisena sanomalehtenä tai digitaalisessa muodossa tai näitä yhdistävinä pakettitilauksina. Sanomalehti (jäljempänä tilaus) koostuu kantalehdestä sekä julkaisupäivien mukaan vaihtelevista liitteistä. Lisäksi tilaus voi sisältää mm. erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja tilauksesta ja siihen kulloinkin kuuluvista liitteistä saa kyseisen lehden tilaajapalvelusta.

Kantalehti (Paikallislehti Joutseno, Juvan Lehti, Kaakonkulma, Kangasniemen Kunnallislehti, Keskilaakso, Luumäen Lehti, Länsi-Saimaan Sanomat, Pitäjänuutiset, Puruvesi) ilmestyy yhtenä päivänä viikossa pääsääntöisesti torstaisin tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Lehdellä tarkoitetaan näissä tilausehdoissa kantalehteä että sen kanssa samaan aikaan painettuja liitteitä. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin.

 

TILAUSEHDOT

 1. Tilausmuodot

Tilauksen voi tehdä jatkuvana kestotilauksena tai määräaikaisena. Kestotilaus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

Kestotilaus (jatkuva tilaus) on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4 ja 3 kuukautta). Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat kunkin uuden laskutusjakson alkaessa.
Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan / maksetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksensa pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun.
Näytetilaukset ovat voimassa määräajan, ja niihin sovelletaan määräaikaisen tilauksen ehtoja. Tilaaja ei voi kuitenkaan pidentää määräaikaisen näytetilauksen pituutta.
Opiskelijatilaus: Opiskelijalla on oikeus opiskelija-alennukseen. Opiskelija-alennuksen suuruus on 25 % normaalihintaisista, määräaikaisista tilauksista. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija, eikä talouteen kuulu ansiotyössä olevia henkilöitä. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilaukseen ei ole oikeutettu aikuiskoulutuskeskuksessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskeleva henkilö. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan ilmoittamalla tilauksen yhteydessä oppilaitoksen nimi ja opiskelijakortin numero. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Opiskelijatilauksen maksimipituus on kuusi (6) vuotta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan kesto- ja määräaikaistilauksen ehtoja.

Lehden digitilauksissa sekä yhdistelmätilauksissa (printti + digi) sovelletaan verkon osalta myös verkkopalvelun käyttöehtoja.
Lehdellä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.
Ulkomaan tilauksiin lisätään voimassa oleva postimaksu.

 

 1. Tilausten alkamisaika

Tilaukset aloitetaan pääsääntöisesti seuraavan lehden ilmestymispäivästä tai asiakkaan toivomana, myöhempänä ajankohtana.

 

 1. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää tilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta lehden tilaajapalveluun. Tiistaina ennen klo 12.00 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä samalla viikolla.

Kestotilauksen vähintään viikon pituiset tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen maksimiaika on kuusi (6) kk, jonka jälkeen tilaus lähtee automaattisesti jakeluun. Maksamattomia tilauksia voi keskeyttää enintään yhdellä (1) kuukaudella.

Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Tilapäinen jakelunkeskeytys. Kestotilauksen lyhin tilapäinen jakelunkeskeytysaika on yksi (1) viikko.

Tilapäinen osoitteenmuutos. Kestotilauksen tilapäisen osoitteenmuutoksen minimiaika on yksi (1) viikko. Määräaikaisilla tilauksilla tilapäisen osoitteenmuutoksen minimiaika on yksi (1) viikko.

Tilapäiset osoitteensiirrot ovat mahdollisia vain kotimaassa.

 

 1. Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa kestotilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun vähintään 2 viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun.

 

 1. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja lehti palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa lehden tilaajapalveluun määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Mikäli tilaaja haluaa päättää kestotilauksensa edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattamatta, lehden tilaus päättyy asiakkaan halutessa jo seuraavasta numerosta alkaen, kunhan ilmoitus tehdään tiistaihin klo 12 mennessä. Kesken tilausjakson irtisanotuista tilauksista veloitetaan normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken tilausjakson.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin.

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä tilaajapalveluun.

 

 1. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä myös kulloisenkin lehden verkkosivuilla ja tilaajapalvelussa. ESV-Paikallismedioilla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan lehdessä, verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta lehden tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksista, viranomaismääräyksistä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on 1.1.2013 lähtien 10 % ja digitilauksen 24%.

 

 1. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

 Paperilehti jaetaan lehden varhaisjakelualueella ilmestymispäivänä paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja jakelutavan mukaisesti. Muille alueille lehti toimitetaan postin perusjakelussa Posti Oy:n jakeluaikataulun mukaisesti maanantaista perjantaihin.

Jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli lehti jää lehdestä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä jakeluhäiriönumeroon. ESV-Paikallismedioiden vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti lehti pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. ESV-Paikallismedioilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä ESV-Paikallismediat edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. ESV-Paikallismediat ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Lehden painoksessa voi esiintyä poikkeamia painojäljessä. ESV-Paikallismediat ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

 

 1. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella, ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun 14 päivän kuluessa. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostin tilaajapalveluun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

ESV-Paikallismediat  on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) etäkauppaa koskevia käytännesääntöjä, lue lisää osoitteesta www.asml.fi.

 

 1. Tietosuoja

ESV-Paikallismediat käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojalauseke

 

 1. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

ESV-Paikallismedioiden lehtien tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai suoramaksuna. Verkossa tehty digitilaus on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Säästöpankki, Tapiola, Aktia/Pop, S-pankki. Digilehden voi maksaa myös Visa tai Mastercard maksukorteilla.

Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä tai varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. ESV-Paikallismedioilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Viivästyneestä maksusta ESV-Paikallismedioilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, ESV-Paikallismediat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

 

 1. Erimielisyyksien ratkaisu

ESV-Paikallismedioiden ja tilaajan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Tilaajan pyydetään olemaan ensisijaisesti yhteydessä lehden tilaajapalveluun. Reklamaatiot voi myös lähettää osoitteeseen:

 

ESV-Paikallismediat Oy

PL 6, Teollisuuskatu 2-6

50101 Mikkeli

 

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Mikkelin käräjäoikeudessa. Tilaaja voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajaneuvonta.fi ja www.kuluttajariita.fi.

ESV-Paikallismedioiden tilausehdot 8.3.2017

 

Viikon kysymys

Luetko satuja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä